Mdevriesadvies, gevestigd op de Zeekant 96C te Den Haag, KvK nummer 77516990, heeft een privacyverklaring opgesteld waarin staat welke gegevens van jou worden verzameld en hoe ze worden gebruikt.

Grondslag

De grondslag hiervoor is dat het voor de uitvoering van de overeenkomst tussen docent en cursist noodzakelijk is om een aantal gegevens te verwerken. Het gaat daarbij om:
> voornaam, achternaam en adres
> telefoonnummer en mailadres
> bijzonderheden die van invloed zijn op welk programma gevolgd gaat worden
> indien van toepassing: in welke groep van de basisschool de leerling zit

Delen van gegevens met derden

De gegevens worden alleen gedeeld met de programmamaker van Vingervlug. Dit is nodig om toegang tot het programma te krijgen.

Bewaartermijn gegevens

De gegevens worden 4 maanden bewaard en daarna verwijderd uit zowel het programma van Vingervlug als door Mdevriesadvies.

Inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens

Je bent te allen tijde gerechtigd je gegevens, zoals je die aan Mdevriesadvies verstrekt hebt, in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De enige gegevens die in het programma van Vingervlug komen te staan, zijn je voornaam en achternaam.

Vragen en/of klachten

Voor vragen en/of klachten over het gebruik van je gegevens, kan je contact opnemen met Mdevriesadvies via email: mdevriesadvies@gmail.com

Juli 2020

Terug naar inschrijven typeles.